Bố tôi năm nay 56 tuổi, quản lý sân bóng giúp tôi. Liệu bố tôi có thể cập nhật dữ liệu hàng ngày vào phần mềm được không?

Tôi có đầu tư sân bóng ở quê, hiện nay bố mẹ tôi giúp tôi quản lý sân. Bố tôi năm nay 56 tuổi, quản lý sân bóng giúp tôi. Liệu bố tôi có thể cập nhật dữ liệu hàng ngày vào phần mềm được không? Xin cảm ơn

Trả lời: