Phần mềm có quản lý được dịch vụ giải khát, thuê dụng cụ,.... không?

Hình thức thanh toán của chúng tôi rất đa dạng và thuận tiện, bạn có thể thanh toán qua thẻ ATM, thanh toán bằng tiền mặt ...

Trả lời:

Hình thức thanh toán của chúng tôi rất đa dạng và thuận tiện, bạn có thể thanh toán qua thẻ ATM, thanh toán bằng tiền mặt ...