Quản lý bán hàng tại sân bóng

Bạn đầu tư nhiều trăm triệu cho sân bóng nhưng thực sự lợi nhuận tối đa hay không lại nằm ở phần dịch vụ nhỏ lẻ như gửi xe, giải khát, .... Phần này luôn chiếm 20 - 25% tổng lợi nhuận trong khi thực sự mức đầu tư của bạn lại không lớn so với đầu tư mặt sân. Những phần tưởng chừng nhỏ lẻ này lại rất dễ thất thoát và thường không được quan tâm quản lý đúng mức.

  1. Quản lý bán hàng tại sân là gì?

Quản lý bán hàng tại sân là quản lý, giám sát, ghi nhận, phân tích toàn bộ các hoạt động liên quan đến hàng hóa bán cho khách hàng trên sân bóng như dịch vụ giải khát, thuê đồ, trông giữ xe,.....