Phần mềm có kiểm soát được hiệu quả kinh doanh từ xa hay không?

Tôi đầu tư 2 cụm sân bóng với bạn bè, mỗi cụm 3 sân, hiện nay tôi thuê người quản lý cùng người nhà và tôi vẫn đi làm ở công ty. Tôi rất cần nắm bắt được cụ thể hoạt động của sân, tôi băn khoăn sử dụng phần mềm có thể kiểm soát được hiệu quả kinh doanh từ xa hay không? Xin cảm ơn

Trả lời:

Tôi đầu tư sân ở tỉnh nhưng làm ở thành phố, Sử dụng phần mềm có thể kiểm soát được hiệu quả kinh doanh từ xa hay không?