Tôi muốn có các báo cáo đặc thù với hoạt động kinh doanh sân bóng của tôi, VEC có đáp ứng được không?

Tôi có kinh doanh một số dịch vụ đặc thù trên sân bóng nữa, cũng muốn quản lý qua phần mềm. Tôi muốn có các báo cáo đặc thù với hoạt động kinh doanh sân bóng của tôi, VEC có đáp ứng được không?

Trả lời:

Hình thức thanh toán của chúng tôi rất đơn giản và đa dạng. Bạn có thể thanh toán khi sử dụng dịch vụ phần mềm quản lý sân bóng của chúng tôi theo các thông tin sau:

1. Thanh toán trực tiếp tại văn phòng VEC

2. Thanh toán qua tài khoản ngân hàng