Tôi muốn hỏi phần mềm có thể nhắn tin cáp đội giúp tôi tự động có được không?

Tôi có 4 sân bóng đá mini, hiện nay tôi phải nhắn tin qua di động cho các đội trưởng để cáp đội những lúc sân trống hoặc có đội hủy, rất bất tiện. Tôi muốn hỏi phần mềm có thể nhắn tin cáp đội giúp tôi tự động có được không?

Trả lời:

Tôi có 4 sân bóng đá mini, hiện nay tôi phải nhắn tin qua di động cho các đội trưởng để cáp đội những lúc sân trống hoặc có đội hủy, rất bất tiện. Tôi muốn hỏi phần mềm có thể nhắn tin cáp đội giúp tôi tự động có được không?